هماهنگی علمی و عملی (از مبانی آهنگسازی)

مشخصات عمومی مشخصات کتابخانه‌ای مشخصات عمومی تعداد جلد: ۱  نویسنده: هانری سارلی مترجـم: مصطفی پور‌تراب ویرایش و بازآفرینی: علی برلیانی   مشخصات کتابخانه‌ای   تعداد صفحات: ۳۸۲ ۹–۹۲–۸۰۲۶۰۳–۰–۹۷۹ : (شابم) ISMN سری چاپ: دوم   توضیحات: کتاب هارمنی هماهنگی علمی و